Szukaj

ZASADY KONKURSU:

1.
Przygotuj stylizacje z markami GOSHICO oraz COCOON.
2.
Stwórz 7 stylizacji, każda na inny dzień tygodnia.
3.
Prześlij na adres office@goshico.com lub kontakt@cocoonmoda.pl
gotowe stylizacje oraz wyrażenie zgody na ich publikację.
KONKURS trwa od 18.07.2017 do 16.08.2017 Poniżej znajdziesz przykład poprawnie przygotowanej pracy
oraz szczegółowy regulamin konkursu

Regulamin konkursu "WAKACYJNA STYLIZACJA"

§1

Konkurs przeprowadzany jest na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§2

Organizatorem konkursu jest GOSHICO Małgorzata Kotlonek, ul. Wstępna 34 lok.1, Radom, powiat Radom, woj. MAZOWIECKIE. Wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP: 948-220-26-45 oraz COCOON Urszula Kulczyńska, ul.Bohaterów Westerplatte 18A, 21-040 Świdnik, NIP: 7122869174, REGON: 060632578, zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEIDG.

§3

Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).

§4

Regulamin Konkursu będzie dostępny przez czas trwania Konkursu na stronie www.goshico.com oraz www.cocoonmoda.pl

§5

Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba, która posiada konto na Facebooku lub Instagramie (minimum od 2 miesięcy) i w okresie od 18.07.2017 do 16.08.2017, wyśle na adres office@goshico.com lub kontakt@cocoonmoda.pl 7 prac konkursowych, które będą przedstawiały stylizacje z udziałem marek GOSHICO i COCOON.

Każda stylizacja powinna być przygotowana na każdy dzień tygodnia

Zdjęcia torebek i ubrań należy pobrać ze stron internetowych GOSHICO oraz COCOON lub z ich firmowych profili na Facebooku lub Instagramie.

Nadesłanie prac na adres office@goshico.com lub kontakt@cocoonmoda.pl jest jednocześnie zgodą na ich użycie na stronie i portalach społecznościowych GOSHICO i COCOON oraz w newsletterach GOSHICO i COCOON.

§6

Zdjęcia przesłane przez Uczestników Konkursu nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym majątkowych i osobistych praw autorskich oraz dóbr osobistych.

§7

Udział w konkursie biorą osoby, które w okresie od 18.07.2017 do 16.08.2017 nadeślą na adres mailowy office@goshico.com lub kontakt@cocoonmoda.pl prace konkursowe oraz w treści e-maila zawrą klauzulę ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorów konkursu tj. firmy GOSHICO i COCOON oraz wykorzystanie mojego wizerunku na stronie GOSHICO i COCOON, na fanpage’u GOSHICO i COCOON i w newsletterach GOSHICO i COCOON”. Niezbędne jest dodanie w mailu linka do swojego profilu na Instagramie lub na Facebooku (lub linka do albumu na Facebooku). Mail musi zostać wysłany do dnia 16.08.2017 do godziny 23.59.

§8

Zwycięski cykl 7 stylizacji wyłonią projektantki i założycielki marek GOSHICO oraz COCOON, Małgorzata Kotlonek-Horoch i Ula Kulczyńska.

§9

GOSHICO nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do nas z przyczyn od nas niezależnych, m.in, wysłania cyklu pod błędny adres mailowy lub podanie błędnego tematu maila ze zgłaszanym cyklem.

§10

Prace konkursowe wysłane po terminie, nie spełniające wymogów określonych w niniejszym regulaminie, jak również prace konkursowe dokonane przez osoby nie spełniające wymagań określonych w niniejszym Regulaminie – są nieważne. Takie prace konkursowe zostaną odrzucone przez Organizatorów i nie biorą udziału w Konkursie.

§11

Prace konkursowe będą oceniane na podstawie kreatywności i wyczucia stylu ich autorów. Zwrócimy uwagę na pomysł oraz konsekwencję.

§12

Wszystkie prace konkursowe mające charakter obraźliwy, niecenzuralny etc. nie będą brane pod uwagę w czasie wyboru zwycięskiej pracy

§13

Laureat/ka konkursu otrzyma torebkę Torba na pasku FANCY (haft królik na pontonie, srebrne okucia) od GOSHICO oraz Bomberkę w deseń palmowy od COCOON. Laureat/ka nie może żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty pieniężną. Laureat/ka nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią. Laureat/ka może zrzec się prawa do nagrody, o czym powinien/powinna uprzednio pisemnie powiadomić Organizatora.§14

Zwycięzca musi wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych oraz na użycie przesłanej przez niego pracy konkursowej na stronie GOSHICO i COCOON, na fanpage’u GOSHICO i COCOON, na Facebooku oraz w newsletterach GOSHICO i COCOON. Zwycięzca, po ogłoszeniu wyników, musi przesłać poprzez wiadomość e-mail na adres: office@goshico.com lub kontakt@cocoonmoda.pl wiadomość zawierającą klauzulę: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorów konkursu tj. firmy GOSHICO i COCOON oraz wykorzystanie mojego wizerunku na stronach GOSHICO i COCOON, na fanpage’ach GOSHICO i COCOON i w newsletterach GOSHICO i COCOON.

§15

Serwis Facebook.com oraz Instagram.com udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której możliwa jest organizacja i promocja konkursu. Facebook oraz Instagram nie sponsoruje i nie uczestniczy w organizacji konkursu, a tym samym nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia konkursu na łamach serwisu.

§16

Organizator pokrywa koszty zryczałtowanego podatku dochodowego od nagród.CZAS TRWANIA KONKURSU

§1

Konkurs rozpoczyna się dnia 18.07.2017 a kończy się 16.08.2017. o godzinie 23:59. Ogłoszenie wyników nastąpi 17.08.2017.

§2

Oficjalną stroną internetową Konkursu jest: www.goshico.com oraz www.cocoonmoda.plPOSTANOWIENIA KOŃCOWE

§1

Udział uczestnika w konkursie oznacza jego akceptację zasad konkursu zawartych w niniejszym regulaminie, w tym wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów